1.ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
Организатор на промоцията e “Матракс” ЕOОД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “България” 111, комплекс Ембаси Суитс, зона Сити, блок А, ет 2, офис 1.

Участниците в Промоцията приемат да спазват условията и разпоредбите на изложените официални правила на Промоцията. Официалните Правила са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване.

Информация за промоцията може да се получи:

на телефон:

0888204961, 0895814393

2.ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията започва на 16.07.2019г. и продължава до 16.08.2019 г. включително.

3.ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията се провежда на територията на Р. България във всички търговски обекти, партньори на Матракс ЕООД.

4.УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията дава право на всяко лице да закупи един или повече продукти от участващите в промоционалния механизъм, като получи отстъпката, определена за всеки модел.

Моделите, участващи в промоционалния механизъм, са както следва:

VITALCARE

MEMORY SPRING

MEMORY SILVER

BABY PUZZLE

COSMOPOLITAN

MEMORY RELAX

BODY REST

ORTO CLASSIC

TRINITY

В комбинация с други промоции и оферти за крайни клиенти, обявени на www.matracite.eu , освен ако не е посочено друго в Общите условия на друг промоционален механизъм провеждан от Матракс ЕООД.

5.УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА (КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА)
Право на участие имат всички лица, за които са налице условията по т.4 на настоящите правила и
всички клиенти на Център за матраци / Матраци Класик ЕООД имат право да се възползват от тази промоция.